Už dlhší čas som rozmýšľala, ako rokmi nadobudnuté vedomosti a skúsenosti podať ďalej, ako pomôcť iným mamičkám skrátiť cestu, ktorú som ja sama musela vyšľapať. Viaceré kamarátky mi radili, nech napíšem knihu. No zistila som, že rozprávam oveľa rýchlejšie, než stíham písať a tak som sa rozhodla využiť výdobytky modernej techniky a ponúkam virtuálne stretnutie, už nech sa nachádzate kdekoľvek.

Rada odpoviem na vaše otázky v týchto oblastiach:

  • ako začať s domácim vzdelávaním, v predškolskom aj školskom veku
  • ako učiť spolu deti rozličných vekových kategórií
  • ako pomôcť vo vzdelávaní deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (PAS, ADHD, mimoriadne intelektové nadanie, hypersenzitivita)
  • čo všetko k domácemu učeniu potrebujeme a čo nie
  • ako si nájsť svoj vlastný štýl učenia
  • aký je prechod detí z domáceho vzdelávania do školy
  • a všeličo iné, čo vás len zaujíma :-)

Poplatok za konzultáciu je 15€/hod. Objednať si svoj termín môžete prostredníctvom kontaktného formulára alebo na emailovej adrese majka @ maminzapisnik.sk

Stretnutie prebehne po dohode prostredníctvom Skype, Zoomu alebo Google meet. A ak sa nachádzate v Brne, môžeme sa dokonca stretnúť aj naživo!

Teším sa na vás!