Kategória: Učíme sa

Jeden deň v živote domoškoláka

„Ako vyzerá váš deň?“ a „Čo robíte počas dňa?“ bývajú otázky, ktoré pomerne často dostávam na sieťach alebo emailom. Aj sa občas nad tým zarazím, čo na to odpovedať, pretože ten „náš deň“ nie je nijako reprezentatívny, mení sa s ročným obdobím aj s vekom detí, aj s našou náladou a miestom, kde práve žijeme. (viac…)

Objavujeme taje stredoveku

Zo svojich školských čias si stredovek pamätám len ako dobu temna, vojen a upaľovania bosoriek. Veru, nijako som sa na túto tému netešila. No ukázalo sa, že išlo iba o moje predsudky. Každá doba má svoje dobré aj zlé stránky, no ako to už s históriou býva, má nás čomu naučiť. (viac…)

7 nápadov na rozvoj grafomotoriky a písma – veselo a bez písanky

S nástupom do školy sa pre dieťa spája viacero obrovských zmien. Jednou z nich je aj to, že namiesto slobodného kreslenia má odrazu používať ceruzku na vytváranie presne určených tvarov, písmen. Aby sa docielil ten „správny“ tvar písmena, klasicky sa postupuje spôsobom nekonečného opakovania rovnakého tvaru, jeden vedľa druhého, riadok za riadkom. (viac…)

Osová súmernosť v umení, v živote… všade!

Keď mala v minulom školskom roku dcéra v rámci geometrie tému venovanú osovej súmernosti, bola to samá definícia sem, poučka tam. Tu zostroj trojuholník, narysuj priamku, urob rovnobežku, prenes vzdialenosti… Koľká nuda! A koľká škoda! Veď osová súmernosť nie je žiadna suchá teória, naopak, je súčasťou denného života. Ako celá matematika napokon.

(viac…)